Hamdım, Piştim, Yandım: “İslam ve LGBTİ” Okuma / Tartışması

Originally posted on İTÜ Cins Arı:

Hamdım, Piştim, Yandım: “İslam ve LGBTİ” Okuma / Tartışması
“… ve yaz olunca avretlere meylet ve kışın oğlanlara, ta ki bedenen sağlam olasın.”
(11. yüzyılda yaşamış Kuhistan Sultanı Kabus’un oğluna nasihat kitabı; Kâbusname’den)

İnançsal konuları bireyin neticelendirmesi gerektiğine inanıyoruz; herkesin inanç ve ibadet özgürlüğü vardır. Yaşadığımız toplumda çok büyük bir mihenk taşı oluşturan ataerkil muhafazakar toplumun genel ahlak kurallarının bir kısmı, İslam inancından alınarak günümüze kadar geldiğinden, bu tabuyu biraz kırıp, dinler ve LGBTİ üzerine konuşalım dedik.

Kur’an-ı Kerim’in bir çok suresi’nde geçen Lut Kavmi öyküsü; ve LGBTİ bireyler adına Hz. Muhammed’in sahih hadis söylemleri, Müslüman bir aileye mensup ve/veya Müslüman toplum içinde yetişen bir LGBTİ bireyi korkutmakta ve yaşamı için endişe duymasına sebep olmaktadır.

Peki günümüzde durum nasıl? Yasalarla laik olduğu ifade edilen ülkemizde, İslam bizlerin özel yaşamına ne kadar karışıyor? Bir eşcinselin Müslüman olmasında engel var mıdır? Çeşitli İslam devletlerinde LGBTİ bireylere bakış nasıl? Günümüzde Hristiyan Mezhepleri’nin çoğunun…

View original 42 more words

Transgender people were not taken to the hospital, instead, their bodies would be dumped on the highway

Originally posted on LGBTI NEWS TURKEY:

Source: Michelle Demishevich, “Translar hastaneye alınmaz, cesetleri otobanda bırakılırdı” (“Trans people were not taken to the hospital, instead, their bodies would be dumped on the highway”) T24, 11 October 2014, http://t24.com.tr/haber/translar-hastaneye-alinmaz-cesetleri-otobanda-birakilirdi,273578

Forty-year-old LGBTI activist H.Y. described the brutality that the police inflicted on transgender women at the Gayrettepe Police Headquarters at the end of the ’90s.

Leaving her family when she was 14 years old, H.Y. had no choice but to engage in sex work in order to survive. In 1996, when she was 17 years old, H.Y. was taken into custody while performing sex work out of necessity in Merter, and underwent torture for a week at the Gayrettepe Police Headquarters.

Currently 40 years old, LGBTI activist H.Y. told T24 about the oppression and torture that the police perpetrated against transgender women. Stating that police torture was systematically perpetrated against trans women sex workers for a period lasting from…

View original 728 more words